Velkommen til Bjertnestunet Velforening

Vi er en velforening bestående av 200 medlemmer beliggende i Nes kommune i Akershus. 
Hjemmesiden til velforeningen inneholder informasjon som er relevant for eiere og leietagere på Bjertnestunet. 
Kontaktinformasjon til styret finnes her - Kontaktinfo.