• BEREDSKAP - Kontaktinfo (1)
 • Båtforeningen (2)
 • Gatelys - melde feil (1)
 • Info til Eiendomsmeglere (2)
 • Informasjon fra styret (9)
 • Informasjon til nye medlemmer (3)
 • Kart over Bjertnes - Kommunale veier (3)
 • Medlemskontigent (1)
 • Miljødirektoratet (1)
 • Nes Kommune (30)
 • Spørreundersøkelse (1)
 • Stiftelse og styret (5)
 • Utbyggere og entreprenører (17)
 • Vedtekter og regler (5)
 • Årsmøter (10)
 • Årsregnskap (7)

BEREDSKAP - Kontaktinfo

2020-06-29 Vedtekter

2022-09-20 Info fra Båtforeningen

Gatelys - melde feil

Info til eiendomsmeglere

Velkommen til Bjertnestunet Velforening

2005-10-25 Reguleringsbestemmelser-Reguleringsplan

2015-04-29 Medlemsoversikt og EL-kommunikasjon

2022-02-25 Nytt styre og kontaktinformasjon

2022-03-03 Hjemmeside og medlemskap

2022-08-22 Høstinfo fra styret

2022-08-25 Notat om F3

2022-09-13 Info vedr. friområde i F3

2023-03-19 Anleggsarbeidene i Fyrhusvegen og_støvplagene på Bjertnestunet

2023-05-09 Dugnad

2023 Medlemskontigent

2023-08-30 Pliktig medlemskap

2023-11-24 Velkommen til Bjertnestunet

Kart over Bjertnes

Link til kart søk i Nes kommune

Oversikt over kommunale veier på Bjertnestunet

2023 Medlemskontigent

Miljøveileder for pukkverk

2005-09-30 Utbyggningsavtale Bjertnes GNR 141 BNR 49.pdf

2005-10-25 Beb. plan best felt B2 B3 og B4 vedtatt 2006

2005-10-25 Opprinnelig R-plan Bjertnes B1 flate resten v 3d

2005-10-25 Reguleringsbestemmelser-Reguleringsplan

2006-09-18 Rpl-Bjertnes Bebyggelsesplan 2c mai07 v3 rr

2014-10-09 Gjeldende_bestemmelser B2 og B3

2014-11-10 Ferdigattest Ballplassen

2015-11-02 Regpl Bjertnes B2 B3 v1f

2021-11-07 Friområder og lekeplasser G1, F2, F3, F4

2022-03-09 Agenda til møtet mellom Bjertnestunet Velforening og Nes kommune

2022-03-14 Referat fra møte med Nes kommune 11-03-22

2022-04-08 Befaring med Nes kommune på vei lys og VA

2022-04-28 Kommuneplankart

2022-05-02 Tilsvar til Nes kommune anleggsområdet i Fyrhusvegen

2022-05-16 Konsekvensutredning

2022-05-16 Planbestemmelser

2022-05-24 Planbeskrivelse

2022-05-24 Samfunnsdelen

2022-05-25 Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan 2022 - 2034

2022-05-30 Tilsvar til referat fra befaring med Nes kommune 20-04-22

2022-05-31 Notat til Nes kommune anleggsv i Fyrhusvegen

2022-06-10 Tilbakemelding på forespørsel fra Nes kommune - pukkverk og salg av pukk

2022-06-10 Tilbakemelding vedr knuseverk Dokken Bygg og Anlegg

2022-06-10 Varsel om pålegg - stans av arbeider - Gbnr 141225 - Bjertnestunet

2023-02-14 Innspill til møte med Nes Kommune

2023-02-14 Presentasjon fra Nes kommune

2023-04-11 E post til Nes kommune vedr Trafikksikkerhet

2023-04-11 Tilsvar til Nes Kommune sitt referat fra møtet 14 02-23

2023-06-28 Svar fra Nes Kommune vedr trafikksikkerhet.

2023-07-07 Svar fra Nes kommune vedr.møte 12-04-2023

2022-10-17 TAKK FOR INNSATSEN

2014-11-10 Bjertnestunet Velforening - Stiftelse

2014-12-03 Stiftelse-vedtekter-Reguleringsbestemmelser

2022-03-14 Registerutskrift

2022-04-25 Registerutskrift

2023-06-27 Registerutskrift

2014-04-03 Info fra Tun Eiendom as

2018-04-26 Info fra Tun Eiendom AS

2019-01-03 Fra B Velforening til B Utvikling AS

2019-08-12 Tillatelese til tiltak.

2020-02-11 Midlertidige mobilt knuseverk Bjertnestunet B2 005

2020-02-11 Midlertidige mobilt knuseverk Bjertnestunet B2 005

2020-02-11 Til Älvsbyhus fra kommunelegen

2022-04-22 Brev fra beboer på Bjertnestunet

2022-06-09 Tilbakemelding på meldeskjema

2022-06-10 Fra Statsforvalter til Nes kommune

2022-06-10 Tilbakemelding på forespørsel fra Nes kommune

2022-06-10 Til Älvsbyhus

2022-06-20 Varsel om pålegg - stans av arbeider

2023-03-14 Nytt varsel om pålegg - stans av arbeider

2023-03-19 Anleggsarbeidene i Fyrhusvegen og støvplagene på Bjertnestunet

2023-03-30 Pålegg om stans av arbeid og vedtak om tvangsmulkt

2202-06-09 Tilsvar fra Statforvalteren

2017-05-09 Vedtekter

2017-06-21 Regler for våre fellesområder

2022-01-30 Vedtekter

2022-05-23 Vedtekter

2023-05-10 Vedtekter

2019 - 2021 Oppsummering av styrets arbeid i perioden.

2020 Årsmøte for 2019-2020

2021 Årsmøte for 2020-2021

2022 Ekstraordinært årsmøte - Valg av nytt styre

2022 Innkalling til årsmøte for 2021-2022

2022 Protokoll fra årsmøte

2023 Innkalling til årsmøte for 2022-2023

2023 Protokoll fra årsmøte

2024 Protokoll fra Årsmøte

2024 Innkalling til årsmøte for 2023-2024

2016 Årsregnskap

2017 Årsregnskap

2018 Årsregnskap

2019 Årsregnskap

2020 Årsregnskap

2021 Årsregnskap

2022 Årsregnskap - Budsjett 2023