Nå nærmer vi oss jul 2023, og her er en liten oppdatering på hva som rører seg i styret for tiden.

Kjære beboere.

 Dugnad

Det ble i oktober gjennomført en høstdugnad med luking av grusbanen i F3, samt behandling av de nye benkebordene styret anskaffet i sommer. Det møtte 8 stykker til dugnaden.

Neste dugnaden vil bli på vårparten 2024.

 Friområder

Styret hadde i oktober et møte med kommunen angående overtagelsen av F3 og et område nede ved elva. Det som gjenstår er oppmåling av området, samt felling av noen trær/enkel opprydding før Bjertnestunet Velforening overtar området. Videre ses det på opprettelsen av en komite for å bidra med forslag til hva F3 skal brukes til.

 Vinter og brøyting

Vinteren er i anmarsj, og snøen er rett rundt hjørnet. Tilbakemelding fra brøytemannskapene er at det er ønskelig at beboere setter ut brøytepinner for å merke om man har ting i grøfta/inntil veien som man ikke ønsker at brøytemannskapene skal være i fare for å komme nær.

 Medlemskontingent

Det ble besluttet på årsmøtet i år og dele medlemskontingenten i 2 betalinger, 1 per halvår. Faktura for 2.halvår ble sendt ut i oktober, og styret minner de som ikke har betalt om å gjøre dette så snart som mulig.

 25.11.2023

Styret