Årsmøte 2024

Innkalling er sendt ut til alle registrerte medlemmer.

Du finner også hele innkallingen under Informasjon/Årsmøter