Protokoll fra årsmøte er lagt til under "Informasjon" og Årsmøter